Tävlingen

International Physicists’ Tournament är en årlig tävling som samlar lag från hela världen för att tävla i fysik på universitetsnivå. Lagen får under hösten och vintern förbereda lösningar på 17 problem som inte är besvarade i litteraturen. För att lyckas bra i tävlingen är en balans mellan experiment och teori viktig. Under våren hålls sedan den veckolånga turneringen där alla lag samlas för att presentera sina lösningar i fyra Physics fights.

Physics fights

Det är i dessa rundor som lagen får presentera sina lösningar. Men det räcker inte bara med att presentera: likt den vetenskapliga processen måste man även kunna försvara sin lösning i en granskande process. I varje runda deltar därför tre lag med varsin specifik uppgift:

  • Presentatör – Här är er chans att redovisa era experiment och teorier om problemet ni valt att presentera, hur valet av problem går till beskrivs i reglerna. Det presenterande laget ska på 10 minuter redogöra för sin lösning på problemet och därefter försvara den mot granskning.
  • Opponent – Opponenten ska självklart försöka belysa alla delar i presentatörens lösning som kan förbättras. Men lika viktigt är också att kunna peka på delar i lösningen som är väl genomförda. Opponenten ska försöka att i diskussion med presentatören komma fram till hur man skulle kunna förbättra lösningen ytterligare.
  • Recensent – Sist att komma in i rundan är recensenten. Dennes uppgift är att hjälpa juryn bestämma sina betyg genom att peka ut vad som förts fram i diskussionen mellan presentatören och opponenten och vad de bidragit med i denna diskussion. Sedan ska recensenten moderera en fortsatt diskussion mellan alla medlemmar i de 3 involverade lagen för att föra lösningen ytterligare framåt.

Exempelrunda från finalen 2016:


Då ett lag bara deltar i fyra physics fights kommer laget inte få presentera alla sina lösta problem, men för att kunna göra ett bra jobb som opponent och reviewer är det ändå viktigt att vara insatt i så många problem som möjligt.

För exempel på problem som man kan behöva lösa och mer information på engelska, se den officiella beskrivningen på IPTs hemsida.