2015

Inför 2015 gjordes ett par annonser för att få till en nationell uttagning i IPT, men inga fler lag anmälde sig. Därför blev det återigen Chalmers som tävlade för Sverige i IPT. Med erfarenhet från året innan genomfördes med hjälp av det tidigare årets lag ett par test-presentationer i IPT-format för att förbereda för den internationella finalen. Detta år kom Chalmers på 7e plats av 12 tävlande lag efter en väldigt jämn kamp om 4e till 8e platsen.

Laget bestod av:

  • Andreas Sundström
  • Henrik Gingsjö
  • Ingrid Strandberg
  • Johan Runeson
  • Joakim Strandberg
  • Tor Djärv